Zgłaszanie nadużyć

System zgłaszania nadużyć w obszarze zachowań etycznych

Co powinno wzbudzić niepokój?

Podejrzenie nadużyć mających związek z:

 • korupcją;
 • praktykami antykonkurencyjnymi;
 • konfliktem interesów;
 • nieprawidłowościami finansowymi, bankowymi lub księgowymi;
 • oszustwem;
 • prawami człowieka / zatrudnianiem dzieci;
 • wszelkimi formami nękania i dyskryminacją;
 • zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • nieprzestrzeganiem przepisów dot. ochrony środowiska lub jakimkolwiek innym naruszeniem wewnętrznego obowiązku zachowania ostrożności;
 • naruszaniem praw pracowników do tworzenia i wstępowania do wybranych przez siebie związków zawodowych oraz do uczestnictwa w negocjacjach zbiorowych;
 • poufnością i własnością intelektualną.
Related document
pdf - 16.8 MB

Code of Ethics and Business conduct

Download

Kto może zgłosić nadużycie?

 • Każdy: wszyscy pracownicy, klienci, dostawcy lub strony trzecie.

Incydenty i podejrzenia mogą być zgłaszane niezależnie od tego, czy informacje o danej sytuacji pochodzą z pierwszej ręki, czy też z relacji innych osób.

W jaki sposób można zgłaszać nadużycia?

Można to zrobić za pomocą narzędzia online dostępnego na stronie nexans.speakup.report.

Korespondent Grupy ds. etyki rozpatrzy każde zgłoszenie z najwyższą starannością, gwarantując poufność osoby zgłaszającej, a także wszystkich danych osobowych gromadzonych, przekazywanych i przechowywanych w związku z daną sprawą.

Zgłoszenie nadużycia można przesłać anonimowo. W takim przypadku należy podać wyczerpującą ilość informacji, tak aby można było skutecznie przeprowadzić dochodzenie.

Pracownicy mogą również zgłaszać swoje podejrzenia do swoich przełożonych lub Działu Kadr.

Sygnalistom będzie zapewniona ochrona przed wszelkimi środkami odwetowymi.

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close