Business/renewable@1x

Źródła odnawialne

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Przegląd

Przy 40% globalnych emisji CO2 związanych z energią pochodzącą z sektora energetycznego, powszechne stosowanie niskoemisyjnych, niewyrządzających szkód i przystępnych cenowo źródeł energii stanowi jedyną drogę do kontrolowania emisji w celu zaspokojenia światowego zapotrzebowania na energię. Pierwotne źródła energii (miks energetyczny) muszą ewoluować w kierunku energii odnawialnej. Zaangażowanie firmy Nexans w energię odnawialną sięga początku XX wieku, kiedy połączyliśmy pierwsze europejskie elektrownie wodne. Obecnie nasze produkty jak kablowe, rozwiązania projektowe i wspierające - pomagają branży w osiągnięciu konkurencyjnych instalacji do transformacji energetycznej i elektryfikacji. Wspieramy transformację energetyczną świata w bardziej połączoną i zrównoważoną przyszłość.

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close