XnRUHAKXS 12/20 kV

Products

XnRUHAKXS 1*120/25 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 011734 - Country ref. M5A4DP 1*120/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²

 

XnRUHAKXS 1*120/50 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 001252 - Country ref. M5A4DP 1*120/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*150/25 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 000176 - Country ref. M5A4DP 1*150/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²

 

XnRUHAKXS 1*185/50 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 000188 - Country ref. M5A4DP 1*185/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/25 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 001453 - Country ref. M5A4DP 1*240/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/50 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 001452 - Country ref. M5A4DP 1*240/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/95 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 011795

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: -
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 95 mm²

 

XnRUHAKXS 1*300/50 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 001257 - Country ref. M5A4DP 1*300/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*400/50 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 011640

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*630/50 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 010140 - Country ref. M5A4DP 1*630/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 630 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*70/25 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 001727 - Country ref. M5A4DP 1*70/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²

 

XnRUHAKXS 1*95/35 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 000502

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 1
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
 • Przekrój ekranu: 35 mm²

 

XnRUHAKXS 3*120/50 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 002000 - Country ref. M5A4DP 3*120/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 3
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 3*240/50 12/20KV NEW

Nexans ref. M5A4DP 002001 - Country ref. M5A4DP 3*240/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Liczba przewodów: 3
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

Description

Description

Standards

 • International
  IEC 60332-1-2; IEC 60502-2

DESCRIPTION: AL/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/ALLUPE/PE

OPIS: AL/S.C/XLPE/S.C/S.C. Włóknina. pęczn./druty CU/Włóknina.pęczn./ALUCOPO/PE

1. Conductor / żyła:

Aluminium stranded class 2 acc. To IEC 60228 / aluminiowa wielodrutowa klasa 2 zgodnie z IEC 60228

2. Conductor screen / ekran żyły:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

3. Insulation / izolacja:

XLPE / XLPE

4. Insulation screen / ekran izolacji:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

5. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Semi-conductor swelling tape / półprzewodząca włóknina pęczniejąca

6. Screen / ekran:

Copper wires / druty miedziane

7. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Swelling tape / włóknina pęczniejąca

8. Radial water proof barrier / poprzeczna bariera wodoszczelna:

Longitudinal aluminium PE coated tape / wzdłużna taśma powlekana AL/PE

9. Oversheath / powłoka zewnętrzna:

PE FR / PE FR

TEST AT WORKS ACCORDING TO IEC 60502-2 / PRÓBY FABRYCZNE XnRUHAKXS, XnRUHKXS

Routine Tests / Badania rutynowe:

• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2

• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4

• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3

 

Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided  / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań

 

Sample tests / Badania próbek:

• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla

• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów

Insulation / Izolacja        :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.      17.5.2

Metallic screen / Ekran metaliczny          :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.7

Oversheath / Powłoka zewnętrzna           :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.5.3

- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10

 

These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

 

Type tests / Próby typu

Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.

These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

DRAWING XRUHAKXS

Characteristics

Characteristics

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
12 / 20 (24) kV

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
10xD
Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close