Przewody magistrali BUS /Ethernet

Od początku lat 80-tych Bus Systems są dobrze znane dzięki EDP (elektroniczne przetwarzanie danych). Ze względu na wysokie koszty sprzętu pierwszymi typowymi konstrukcjami były komputery typu mainframe, które kontrolowały całą obsługę danych i organizowały kilka terminali. W przypadku tej struktury (tzw. „topologii gwiaździstej”) istnieje potrzeba połączenia między każdą stacją roboczą a komputerem głównym, co oznacza wydatek związany z okablowaniem. Ze względu na malejące koszty sprzętu, terminale zostały zastąpione komputerami PC i stacjami roboczymi, które potrafiły samodzielnie zorganizować główną część przetwarzania danych. Teraz mainframe'y można było zastąpić mniej wydajnymi, ale tańszymi minikomputerami lub stacjami roboczymi. Komunikacja między pojedynczymi komputerami została przekonwertowana na systemy magistralowe (Ethernet, Thinethernet, Arcnet) lub „topologie pierścieniowe” (Token Ring itp.), co pozwala na proste i elastyczne okablowanie powyżej zawsze jednego kabla.

Ten sam efekt zaobserwowano/zrealizowano w inżynierii maszynowej i instalacyjnej. Centralna konfiguracja elektrycznych jednostek zmiany biegów, techniki sterowania i urządzeń wejściowych/wyjściowych w rozdzielnicach oznacza inwestycję związaną z okablowaniem i ograniczoną elastycznością w zakresie wszelkich ulepszeń lub niezbędnych udogodnień. Przede wszystkim duża liczba styków i przewodów oznacza stratę czasu na rozwiązywanie problemów poprzez wdrożenie i serwis. Zaletą może być decentralizacja komponentów elektrycznych, m.in. przeniesienie jednostek sterujących i przełączających bezpośrednio na obrzeża maszyny lub konstrukcji. Zamiast grubego przewodu linkowego pozostaje tylko cienki przewód.

Ponadto wzrasta zainteresowanie sieciami systemów, zwłaszcza zdecentralizowana rozproszona inteligencja w przemyśle-budownictwie-środowisku lub automatyzacji ruchu. Tutaj Bus Systems są wykorzystywane jako medium komunikacyjne dla sektorowych siłowników, czujników i sterowania w technice automatyki i wszędzie tam, gdzie moduły elektroniczne muszą być podłączone bez dużego wysiłku okablowania. Tylko jeden kabel łączy wszystkie komponenty.

Zalety systemów magistralowych = Istotne korzyści kosztowe:
- Mniej okablowania/okablowania
- Mała powierzchnia w rozdzielnicach
- Większa przejrzystość
- Szybsza diagnoza
- Lepsza dostępność
- Wyższe bezpieczeństwo

  • 16 families
Przewody magistrali BUS /Ethernet
Przewody magistrali BUS /Ethernet
Przewody magistrali BUS /Ethernet
Przewody magistrali BUS /Ethernet
Przewody magistrali BUS /Ethernet
Przewody magistrali BUS /Ethernet
Przewody magistrali BUS /Ethernet
Przewody magistrali BUS /Ethernet

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close