Paryż, Luty 2011 - Nexans podpisał warty 180 Mln Euro kontrakt na realizację projektu Estlink 2 - morskiego połączenia energetycznego pomiędzy Estonią a Finlandią.

Kabel prądu stałego o długości 145 km zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu bałtyckiego.

Paryż, Luty 2011  –  Firma Nexans, światowy lider w przemyśle kablowym podpisał, opiewającą na kwotę 180 milionów euro, umowę na dostawę systemu kablowego z Ingrid Oyj oraz Elering OU; operatorami systemów przesyłowych energii elektrycznej w Finlandii i Estonii, dotyczącą wybudowania drugiego połączenia energetycznego DC (prąd stały) Estlink 2, pomiędzy tymi dwoma krajami.

Połączenie prądu stałego Estlink 2 przyniesie dodatkową dwukierunkową moc transmisji o wartości 650 MW pomiędzy Finlandią i Estonią, w celu doprowadzenia jednego z najważniejszych wzmocnień w systemie transmisji energetycznej, jakie są wymagane przez TSO (Transmission System Operator) w rejonie Morza Bałtyckiego. Dzięki zwiększeniu mocy połączenia Estlink 1 ( 350 MW), całkowita moc transmisji energetycznej pomiędzy Finlandią i Estonią wzrośnie do 1.000 MW. Komisja Unii Europejskiej uważa Estlink 2 za bardzo ważne rozwiązanie pod względem rozwoju rynku oraz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rejonie, dlatego przeznaczyła na ten projekt subwencję inwestycyjną w kwocie 100 milionów euro.

Nexans zaprojektuje, wyprodukuje i zainstaluje nowy podmorski kabel o długości 145 km pomiędzy Finlandią i Estonią, jak też odcinek podziemnego kabla w Estonii o długości 12 km. Umowa na dostawy pod klucz przewiduje roboty budowlane i ochronę kabli podmorskich poprzez zakopanie ich w dnie morza.

Podmorski kabel zostanie wyprodukowany w specjalistycznej jednostce Nexans w Halden, w Norwegii. Nexans wykorzysta do prac morskich własny statek do układania kabli- C/S Nexans Skagerrak. Jest to kabel typu IRC (Integrated Return Conductor), zatem w celu stworzenia połączenia DC ( prądu stałego) o mocy 450 kV potrzeba tylko pojedyńczego kabla. Projekt ma być gotowy do testowania i odbioru technicznego we wrześniu 2013 roku.

Twój kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

About Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, worldwide leading expert in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments: from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotives, electronics, aeronautics, material handling and automation.
Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future.
With an industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 23,700 people and had sales in 2010 of more than 6 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A. For more information, please consult www.nexans.com.