Nexans dostarczy podmorskie kable średniego napięcia oraz osprzęt dla największej farmy wiatrowej na Bałtyku Horns Rev 2

Spółka Nexans, światowy lider w branży kablowej, podpisała kontrakt z DONG Energy A/S, największym dostawcą energii w Danii – firmą powstałą w roku 2006 w wyniku fuzji sześciu duńskich spółek użyteczności publicznej – na dostawę łącznie 70 km podmorskich kabli energetycznych średniego napięcia (MV) dla duńskiej przybrzeżnej farmy wiatrowej Horns Rev 2, która ma być zbudowana w ciągu najbliższych dwóch lat.

Spółka Nexans, światowy lider w branży kablowej, podpisała kontrakt z DONG Energy A/S, największym dostawcą energii w Danii – firmą powstałą w roku 2006 w wyniku fuzji sześciu duńskich spółek użyteczności publicznej – na dostawę łącznie 70 km podmorskich kabli energetycznych średniego napięcia (MV) dla duńskiej przybrzeżnej farmy wiatrowej Horns Rev 2, która ma być zbudowana w ciągu najbliższych dwóch lat. Kable, które połączą turbiny wiatrowe tak ze sobą, jak i z centralną przybrzeżną stacją transformatorową, zostaną położone na głębokości od 9 do 18 m.Horns Rev windfarm 1

Poza podmorskimi kablami MV o trzech różnych średnicach Nexans dostarczy również akcesoria energetyczne i zapewni usługi instalacyjne. Kable i akcesoria zostaną wyprodukowane w zakładach Nexans w Hanowerze (Niemcy) i Halden (Norwegia). Dostawy powinny rozpocząć się w kwietniu 2008 roku, a prace instalacyjne – w czerwcu tego samego roku. Planuje się, że całe przedsięwzięcie zostanie ukończone w lecie 2009 roku.

DONG Energy powierzyła to szeroko zakrojone przedsięwzięcie spółce Nexans po pomyślnych doświadczeniach z przedsięwzięciem Horns Rev 1, dla której to farmy wiatrowej Nexans dostarczył i zainstalował wszystkie podmorskie kable energetyczne. Dla Horns Rev 2, podobnie jak dla jej poprzedniczki, grupa Nexans dostarczy również wysokonapięciowy (HV) kabel podmorski, który połączy farmę z duńskim nabrzeżnym systemem energetycznym (patrz komunikat prasowy opublikowany w grudniu 2006 roku).

Po ukończeniu budowy farma Horns Rev 2 będzie się składała z 91 turbin wiatrowych ustawionych w 13 rzędach liczących po 7 turbin. Każda turbina będzie miała moc 2,3 MW, a łączna moc wyniesie około 210 MW, co mniej więcej odpowiada ilości energii elektrycznej zużywanej przez 230 000 typowych (trzyosobowych) niemieckich gospodarstw domowych. Horns Rev 2 zaoferuje więc około 25% energii więcej niż jej sąsiadka, oddalona o około 11 km farma Horns Rev 1. Nowa farma wiatrowa będzie umiejscowiona na mieliźnie, około 27 km od zachodniego wybrzeża Danii, i będzie wychodzić w morze na odległość około 14 km.

Horns Rev windfarm 2

Informacje, katalogi, broszury

Twój kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

O grupie Nexans