Innowacyjne kable średniego napięcia RHEYFIRM (RS) do połączeń statków z portem

Dzięki kablom łączącym statek z lądem jednostki na postoju w porcie mogą wyłączyć swoje silniki i podłączyć się do miejscowej sieci elektroenergetycznej, w wyniku czego eliminuje się emisję zanieczyszczeń do atmosfery i emisję hałasu.

Spółka Nexans, światowy lider przemysłu kablowego. opracowała nowatorski, hybrydowy kabel SN (średniego napięcia) do łączenia statków z lądem, który umożliwia jednostkom na postoju w porcie wyłączenie swoich silników i podłączenie się do miejscowej sieci elektroenergetycznej. Pozwala on jednocześnie ustanowić łącze do przekazywania danych i połączenie z systemem telekomunikacyjnym. W obecnej dobie ochrona środowiska jest dla przemysłu żeglugowego i władz portowych zagadnieniem o pierwszorzędnym znaczeniu, a dzięki temu kablowi duże statki będą mogły z powodzeniem korzystać z systemów zastępczego zasilania z nabrzeża (AMP), co wyeliminuje emisję gazów cieplarnianych podczas postoju jednostki w porcie, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji hałasu i zaoszczędzeniu na paliwie.

ship illuTen hybrydowy kabel firmy Naxans do łączenia statków z lądem, oznaczony marką RHEYFIRM (RS), jest oferowany przede wszystkim z myślą o dużych kontenerowcach nowej generacji, zbiornikowcach do przewozu gazu ziemnego w stanie ciekłym (LNG) oraz promach i statkach wycieczkowych, które zużywają olbrzymie ilości energii elektrycznej (typowa moc od 1 do 5 MW i prąd powyżej 300 A). Jest on przeznaczony do zasilania urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i oświetleniowych, a także skomputeryzowanych systemów regulacji i sterowania.

Statki najpoważniejszym źródłem zanieczyszczeń powietrza

Na całym świecie odnotowuje się wzrost nacisku politycznego na kompanie żeglugowe i władze portowe, aby wzmogły działania na rzecz polepszenia czystości powietrza w portach, jako że są one zlokalizowane bardzo często w pobliżu gęsto zaludnionych aglomeracji. Istotnie –jak stwierdzono w jednym z raportów wydanych w 2005 roku przez Unię Europejską: „Statki stają się szybko najpoważniejszym źródłem zanieczyszczeń powietrza w UE. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie zostaną podjęte bardziej zdecydowane kroki, do roku 2020 emisja ze statków osiągnie poziom wszystkich źródeł zanieczyszczeń atmosfery na lądzie razem wziętych”. (Źródło: Clean Air for Europe – Czyste powietrze dla Europy, fragment nt. analizy wpływu poszczególnych czynników, str. 31).

W maju 2006 roku Komisja Europejska przyjęła „Zalecenie w sprawie działań na rzecz korzystania z energii elektrycznej dostarczanej z lądu przez statki na postoju w portach UE”. Co więcej, przewidywane prace ustawodawcze w tym zakresie, jakie mają być podjęte w USA, mogą wymóc obligatoryjne korzystanie z „lądowej” energii elektrycznej.

Kabel RHEYFIRM (RS) firmy Nexans, służący do łączenia statków z lądem posiada żyły do zasilania SN (6/10kV), żyły kontrolne oraz światłowody do transmisji danych obsługujące łącze telefoniczne lub Internet. Został zaprojektowany w celu łatwego odwijania z bębnów znajdujących się albo na pokładzie, albo w porcie, i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Spółka Nexans Germany uczestniczyła w pracach grupy roboczej powołanej w celu opracowania pierwszego projektu normy dla tego nowego rodzaju kabla. Dokument ten jest obecnie omawiany na arenie międzynarodowej i oczekuje się, że projekt normy (committee draft for voting – CDV) zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

Informacje, katalogi, broszury

Twój kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

O grupie Nexans