Fire retardant or fire resistant Medium-voltage power and feeder cables

  • In  Metro projects, more and more MV feeder cables are now requested with improved Fire Retardancy (Acc. To IEC 60332-3-22 Cat A or B) or even with some guarantees of service continuity during fire, thus based upon IEC 60331, but with application of the operation voltage.

Nexans has supplied fire resisting MV cables for the subways of Amsterdam and Budapest. Technologies based upon mica protection tapes or silicon insulation can apply, depending upon precise electrical and environmental requirements.


Cables Solutions


Kable SN
Kable i systemy kablowe dla energetyki

Dwa podstawowe typy oferowanych przez nas kabli średniego napięcia to kable w izolacji XLPE (polietylen usieciowany) i w izolacji EPR (guma etylenowo-propylenowa).Pierwszy typ stosowany jest powszechnie na całym świecie, natomiast drugi znajduje zastosowanie tylko na niektórych rynkach.

Ze względu na konstrukcję kable średniego napięcia można podzielić na trzy rodzaje:

  • kable jednożyłowe,
  • potrójne skręcone kable jednożyłowe,
  • kable trzyżyłowe.

Kable Nexans są projektowane według specyfikacji klienta, aby spełnić wysokie wymagania eksploatacyjne.