Remote Electrical Tilt/AISG cable

Remote Electrical Tilt/AISG cableRET/AISG cables connect the Remote Control Unit with the antenna on base stations, allowing quick and optimized adjustment of the system, and 20% cost reduction.

These cables come in PVC, Halogen-Free Flame-Retardant, or PUR (oil-resistant) versions with UL approval to fit various environments.


Cables Solutions


Kable Bus
Kable przemysłowe/Kable do systemów automatyki przemysłowej

Zastosowania systemów magistralowych ?

Od początku lat 80. systemy magistralowe są dobrze znane w świecie EDP (elektronicznego przetwarzania danych). Ze względu na wysokie koszty sprzętu, pierwsze systemy składały się z komputerów mainframe, które realizowały całość przetwarzania danych oraz kilku terminali. W przypadku takiej struktury (tzw. topologia gwiazdy) każda stacja robocza musi być oddzielnie połączona z komputerem mainframe, co oznacza konieczność prowadzenia dużej liczby kabli.

Ze względu na malejące koszty sprzętu terminale zostały zastąpione przez komputery PC i stacje robocze, które były w stanie samodzielnie wykonywać główną część przetwarzania danych. Same komputery mainframe mogły zostać zastąpione przez mniej wydajnie, ale tańsze minikomputery lub stacje robocze. Komunikacja pomiędzy komputerami była realizowana za pomocą systemów magistralowych (Ethernet, Thin Ethernet, ARCnet) pr...