Wyzwania rynku

Ze względu na zmniejszające się przychody z usług głosowych, postęp technologiczny i rosnące oczekiwania klientów, telekomunikacja zmienia się poprzez strategiczne inwestycje, które różnią się znacznie na całym świecie.

 
Azja, Ameryka Północna i Południowa oraz Europa wytrwale dążą do udostępniania coraz większych prędkości transmisji danych dla coraz większej części społeczeństwa, podczas gdy kraje rozwijające się, które pominęły etapy przejściowe i dokonały przeskoku wprost do usług mobilnych, dążą do stworzenia możliwości masowego dostępu do transmisji szerokopasmowej.
 
Kolejną fazą rozwoju rynku telekomunikacyjnego będzie więc upowszechnienie Potrójnego rozwiązania (3-Play), oferującego usługi głosowe, telewizję i internet na platformie o wysokiej przepustowości.
 
Naturalną konsekwencją tego rozwoju będzie wejście w środowisko Poczwórnego rozwiązania (4-Play), w którym nastąpi połączenie wszystkich usług sieci przewodowych oraz bezprzewodowych i mobilnych.
 
Dlatego też operatorzy telekomunikacyjni muszą teraz intensywnie rozwijać infrastrukturę w celu dostosowania linii przewodowych wykonanych w technologii przewodów miedzianych i światłowodowych do nowych wyzwań rynkowych.
 

Oczekiwania producentów OEM i firm telekomunikacyjnych względem wytwórców kabli i przewodów:
 • Pełna gama produktów telekomunikacyjnych oferowanych przez jednego, doświadczonego dostawcę
 • Rozpoznanie specyficznych potrzeb oraz regulacji występujących w danym regionie
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie techniki oraz marketingu umożliwiające Tworzenie wartości
 • Łatwe i stopniowe przechodzenie do większych prędkości transferu danych, zarówno w zakresie xDSL, jak i FTTx
 • Rozszerzenie zasięgu usług na wcześniej niedostępnych abonentów
 • Optymalizacja cen na produkty wysokiej jakości
 • Niezawodność przez cały czas eksploatacji sieci oraz wysoka jakość usług (Quality of Service – QoS)
 • Informacje odnośnie do konstrukcji sieci, ich konfiguracji i konserwacji
 • Fabryczne przetestowanie kompletnych rozwiązań telekomunikacyjnych
 • Najwyższa jakość obsługi klienta i realizacji dostaw
 • Zapewnienie możliwości recyklingu sprzętu oraz wspieranie idei ochrony środowiska