Wyzwania rynku

Czas zmian w branży energetycznej

W celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na energię odnawialną wielu dostawców przestawia się na elektrownie wiatrowe, które zgodnie z oczekiwaniami do 2020 roku będą zaspokajać 12% światowego zużycia energii. Większe turbiny wiatrowe instalowane na lądzie i morzu wymagają pewnych połączeń dystrybucyjnych, możliwości zdalnego sterowania, jak również stabilizacji zmienności dostaw energii.

 
Operatorzy farm wiatrowych oczekują od producentów kabli:
  • wiedzy i doświadczenia, a także wsparcia technicznego już na etapie projektowania, w tym realizacji studium wykonalności,
  • możliwości oferowania kompleksowych rozwiązań „pod klucz” dla lądowych i morskich elektrowni wiatrowych w zakresie przesyłu i rozdziału energii. Obejmuje to kompletną realizację montażu elektrowni, zarówno lądowych, jak i morskich, oraz zastosowanie wyspecjalizowanych urządzeń montażowych,
  • kompleksowych dostaw wysokiej jakości infrastruktury kablowej oraz akcesoriów dla farm wiatrowych, realizowanych przez jednego dostawcę i po konkurencyjnych cenach,
  • stałego ulepszania produktów w miarę pojawiania się nowych technologii i standardów.
 

Jako odpowiedź na te wyzwania, Nexans przedstawia kompletną ofertę kabli i akcesoriów obejmującą całość infrastruktury farm wiatrowych.

Informacje, katalogi, broszury