Profibus cables

Kabel okrągły dwużyłowy w różnych wersjach, umożliwiający kompleksowe rozwiązanie dla instalacji sterujących. System Profibus, o przepustowości do 12 Mbit/s, to wiodący standard w Europie, znajdujący szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Swoją dominującą pozycję na rynku standard ten zawdzięcza nadzwyczajnym właściwościom mechanicznym i dynamicznym, jak również zastosowaniu szybkich złączy.
Standard ten powstał we współpracy z firmą Siemens w 1989 roku; obecnie Nexans jest członkiem Stowarzyszenia Profibus, w ramach którego wraz z 14 innymi firmami opracowuje technologie produkcji kabli i złączy w celu zapewnienia pełnej interoperacyjności całego systemu.

Automation profitbus

Cables Solutions


Kable Bus
Kable przemysłowe/Kable do systemów automatyki przemysłowej

Zastosowania systemów magistralowych ?

Od początku lat 80. systemy magistralowe są dobrze znane w świecie EDP (elektronicznego przetwarzania danych). Ze względu na wysokie koszty sprzętu, pierwsze systemy składały się z komputerów mainframe, które realizowały całość przetwarzania danych oraz kilku terminali. W przypadku takiej struktury (tzw. topologia gwiazdy) każda stacja robocza musi być oddzielnie połączona z komputerem mainframe, co oznacza konieczność prowadzenia dużej liczby kabli.

Ze względu na malejące koszty sprzętu terminale zostały zastąpione przez komputery PC i stacje robocze, które były w stanie samodzielnie wykonywać główną część przetwarzania danych. Same komputery mainframe mogły zostać zastąpione przez mniej wydajnie, ale tańsze minikomputery lub stacje robocze. Komunikacja pomiędzy komputerami była realizowana za pomocą systemów magistralowych (Ethernet, Thin Ethernet, ARCnet) pr...